Em Chưa 18 với sự trở lại của đạo diễn Bẫy Rồng - Lê Thanh Sơn và Nhà sả xuất Charlie Nguyễn. Dự kiến công chiếu toàn quốc từ 28/04/2017